Symptomen van autisme

Mensen met autisme vertonen symptomen die in drie groepen geplaatst kunnen worden:

Problemen met sociale interactie en relaties

 • Men heeft moeilijkheden met non-verbale communicatie (zoals oogcontact of gezichtexpressies interpreteren)
 • Het moeilijker hebben met het opbouwen van vriendschappen
 • Minder interesse hebben om gevoelens te delen met anderen
 • Meestal heeft men geen empathie doordat men het moeilijker heeft om andermans gevoelens te begrijpen

Problemen met het communiceren

 • Moeilijker leren praten
 • Moeilijker communicaties starten en behouden
 • Stereotiep en repetitief taalgebruik
 • Humor en zegswijzen niet begrijpen

Een andere vorm van activiteiten aanpakken

 • Een extreme focus op een bepaald onderdeel van de activiteit
 • Nood aan routine in handelingen
 • Gedrag dat stereotiepen vertoont

De symptomen van autisme in de kindertijd

Bij kinderen zijn de symptomen voor ouders en verzorgers van het kind vaak al zichtbaar in de eerste drie levensjaren. Van een kind dat niet graag gedragen wordt, niet wil spelen en moeilijker leert praten kan gedacht worden dat het lijdt aan autisme. Soms verwart men deze symptomen ook met doofheid. In ieder geval is een juiste diagnose stellen moeilijk op deze leeftijd.

De symptomen van autisme in de tienertijd

Bij tieners is de sociale interactie met anderen al iets meer aangeleerd. Toch blijven ze symptomen vertonen, zoals het moeilijk hebben met seksualiteit in de pubertijd. Ze hebben meer kans om depressie of epilepsie te ontwikkelen dan andere tieners.

Symptomen van autisme bij volwassenen

Volwassenen met autisme kunnen vaak zelfstandig leven en werken. Dit hangt echter af van de intelligentiegraad en de communicatiemogelijkheden van de patiënt. Als de patiënt geen leerachterstand heeft, kan die zelfstandig leven. Wanneer de patiënt een minder hoog IQ heeft dan gemiddeld, en moeilijker kan praten, hebben ze vaak wel hulp van anderen nodig. Zo kunnen ze de dagelijkse dingen aanleren, en in een toekomst wel zelfstandig leven.

Bijkomende aandoeningen bij autisme

Kinderen met autisme hebben soms ook een vorm van ADHD. 10% van de patiënten heeft het moeilijker met onthouden, rekenen en tekenen. 40 tot 70% van de volwassen patiënten heeft last van slaapproblemen.