Oorzaken van een waterhoofd

Hoe circuleert het cerebrospinaal vocht in de hersenen?

Voordat de oorzaken van een waterhoofd besproken kunnen worden, moet verhelderd worden hoe het cerebrospinaal vocht zich doorheen de hersenen beweegt.

Cerebrospinaal vocht is het vocht dat zich bevindt in de hersenen. Het wordt aangemaakt in een bepaald deel van de hersenen (de ‘choroid plexus’). Het vocht circuleert doorheen de ‘ventrikels’ of de holtes in de hersenen. Zo zal het allerlei vuil dat zich rond de hersenen bevindt opnemen. Voordat het vuile vocht uit de hersenen geleid wordt, zal de ‘arachnoid vili’ ervoor zorgen dat het cerebrospinaal vocht gefilterd wordt, en zo in de bloedvaten terecht komt. Verder zorgt de ‘arachnoid vili’ ervoor dat er geen bloed van de bloedvaten in de hersenen kan stromen.

Algemeen gesproken kan je zeggen dat een waterhoofd ontstaat als 

 • er te veel cerebrospinaal vocht aangemaakt wordt
 • het vocht niet door de kamers kan vloeien
 • de arachnoid villi niet naar behoren functioneren

Oorzaken van een congenitaal waterhoofd

Oorzaken van een congenitaal waterhoofd zijn:

 • een blokkade in het doordrijven van het cerebrospinaal vocht. Deze blokkade bevindt zich meestal in het ‘hersenaquaduct’ of de connectie tussen de twee grote ventrikels van de hersenen.
 • een overproductie van cerebrospinaal vocht. Deze oorzaak komt niet zo veel voor.
 • een gevolg van andere aandoening, zoals spina bifida
 • een infectie van de moeder bij de zwangerschap. Infecties die zorgen voor een congenitaal waterhoofd zijn rubella, de bof, syfilis en toxoplasmose

Oorzaken van een verkregen waterhoofd

Een verkregen waterhoofd kan veroorzaakt worden bij een operatie of een ziekte die ervoor zorgt dat het cerebrospinaal vocht niet naar behoren door de hersenen kan vloeien. Het kan ook veroorzaakt worden door een aantal aandoeningen zoals:

 • een beroerte
 • een hersenbloeding
 • meningitis
 • een hersentumor

Oorzaken van een waterhoofd met normale druk

Deze soort waterhoofd krijg je na een operatie, een beroerte of een infectie. Het kan zich ook voordoen zonder een duidelijke oorzaak. Er zijn twee theorieën die een oorzaak geven aan een waterhoofd met normale druk.

De eerste theorie zegt dat het probleem ligt bij de ‘arachnoid villi’. Die zorgen ervoor dat het vocht niet naar de bloedvaten kan stromen en daardoor de druk op de hersenen groter wordt. Het lichaam zal echter minder cerebrospinaal vocht produceren waardoor de druk maar geleidelijk aan groter wordt.

De tweede theorie gaat ervan uit dat een andere aandoening zorgt voor een slechte bloedsomloop en daardoor het breinweefsel zachter wordt. Het breinweefsel komt onder een hogere druk te staan en zal daarom tot dezelfde symptomen als een waterhoofd leiden. De aandoeningen die dit kunnen veroorzaken zijn diabetes, een hartaandoening en een hoog cholesterolgehalte.