Oorzaken bloedarmoede of anemie

Bij bloedarmoede is er sprake van een te laag gehalte aan hemoglobine in het bloed. Hemoglobine is een eiwit voorkomt in de rode bloedcellen en aan bloed zijn rode kleur geeft. Hemoglobine zorgt er ook voor dat je bloed zuurstof van de longen naar alle andere lichaamsdelen kan vervoeren. Enkele oorzaken van dat tekort een hemoglobine zijn:

Ijzertekort

Dit is de meest voorkomende oorzaak. Je beenmerg heeft ijzer nodig om hemoglobine aan te maken. Zonder ijzer kan je lichaam dus ook niet voldoende hemoglobine produceren voor de rode bloedcellen. Een ijzertekort treedt op door bloedverlies, een ijzertekort in de voeding of doordat de darm het ijzer minder goed opneemt.

Vitaminetekort

Naast ijzer heeft je lichaam ook foliumzuur en vitamine B12 nodig. Een dieet waarin deze voedingsstoffen ontbreken kan dus leiden tot een verminderd aantal rode bloedcellen. Sommige mensen kunnen van nature vitamine B12 niet goed opnemen.

Bloedverlies

Na een ongeval, operatie, bevalling, tijdens een periode van zware menstruatie of kun je zoveel bloed verliezen dat je last krijgt van bloedarmoede.

Chronische ziekten

Bepaalde chronische aandoeningen zoals kanker, aids, reuma, de ziekte van Crohn en andere chronische ontstekingsziekten, kunnen de productie van rode bloedcellen verhinderen. Ook nierfalen kan een oorzaak zijn van bloedarmoede.

Beenmergaandoening

Ziekten, zoals leukemie of myelodysplasie kunnen anemie veroorzaken door de bloedproductie in je beenmerg stop te zetten. De effecten van deze ziekten kunnen variëren van een milde verandering van de bloedproductie tot het volledig stoppen ervan. Ook andere bloed- en beenmergkankers kunnen anemie veroorzaken.

Hemolytische anemie

Hemolytische anemie is het gevolg van een abnormaal snelle afbraak van de rode bloedlichaampjes, waardoor het beenmerg de productie niet langer kan bijhouden. Autoimmune ziekten kunnen er ook toe leiden dat je lichaam antilichaampjes voor rode bloedcellen aanmaakt en ze vroegtijdig vernietigt.

Sikkelcelanemie en thalassemie

Sikkelcelanemie is een erfelijke aandoening waarbij het hemoglobine in de rode bloedcellen abnormaal is. De ziekte komt vooral voor in tropische landen waar malaria heerst. Thalassemie is een zeldzame ziekte waarbij de rode bloedkleurstof niet goed wordt aangemaakt. En die vooral voorkomt bij mensen uit het Middelandse Zeegebied, delen van Azië, het Midden-Oosten en Afrika.