Oorzaken blindedarmontsteking

De precieze oorzaken van een blindedarmontsteking zijn niet gekend. De blindedarm kan ontsteken zonder dat daar een duidelijke oorzaak voor is. Een appendicitis kan mensen van alle leeftijden treffen, maar komt het vaakst voor bij mensen tussen 15 en 30 jaar.

In de meeste gevallen zou een obstructie van de blindedarm ertoe leiden dat deze laatste gaat ontsteken. Daardoor hoopt het slijm zich op in de vaatholte van de blindedarm, waardoor de bacteriën die normaal daar leven zich snel kunnen vermenigvuldigen. Zo’n obstructie komt sneller voor wanneer je geconstipeerd bent. Onvoldoende vezelrijk voedsel eten is dus een van de risicofactoren.

Ook de ontwikkeling van een gezwel of het binnendringen van bacteriën in de blindedarm kunnen appendicitis veroorzaken.