BMI bij kinderen

De Body Mass Index (BMI) wordt ook bij kinderen gebruikt om vast te stellen of ze al dan niet overgewicht of ondergewicht hebben. Maar bij kinderen kan natuurlijk niet dezelfde formule gebruikt worden om de BMI te berekenen als bij volwassenen. Zij groeien namelijk nog. Hun lichaamssamenstelling zal nog veranderen.

De hoeveelheid lichaamsvet verschilt ook bij jongens en meisjes. Bij de berekening van het BMI voor kinderen wordt dus rekening gehouden met leeftijd en geslacht.

De BMI wordt aangepast voor kinderen tot de leeftijd van 21 jaar. Tot die leeftijd kan de hoeveelheid vetweefsel namelijk nog veranderen.

Een kind kan zwaar zijn voor zijn leeftijd en geslacht, maar om vast te stellen of dit een risico zal vormen voor de gezondheid, zal de dokter verdere onderzoeken moeten uitvoeren, zoals huidplooimetingen, evaluaties van het dieet, fysieke activiteit, het natrekken van de familiegeschiedenis, enz.