Behandeling van boulimie

Lange weg

De weg naar genezing van anorexie en boulimie is lang. Naarmate de eetstoornis langer aanwezig is wordt hij steeds moeilijker te behandelen. Het is moeilijk om hulp te zoeken omdat patiënten niet zo snel erkennen dat ze hulp nodig hebben. Mensen met anorexia ontkennen soms jarenlang voor zichzelf en de omgeving dat ze een eetprobleem hebben, ook al worden ze lichamelijk steeds zwakker. Mensen met boulimie vragen uit schaamte niet om hulp. Dat is jammer, want het is erg moeilijk op eigen kracht een eetstoornis te overwinnen. En er zijn steeds betere therapieën voor deze aandoeningen, dus wacht niet met hulp zoeken. Hoe eerder de eetstoornis wordt onderkend en behandeld, des te groter is de kans om er vanaf te komen.

Herstel normale gewicht

Een van de eerste doelen van de behandeling is het herstel van het normale gewicht. Daarnaast zal de behandeling zich ook moeten richten op gunstige veranderingen in het zelfbeeld, lichaamsbeleving en sociale contacten en relaties.

De huisarts speelt een centrale rol in de behandeling. Hij moet het probleem tenslotte erkennen en hij kan doorverwijzen naar de geestelijke gezondheidszorg. Er bestaan ook speciale behandelcentra voor eetstoornissen, weliswaar met lange wachtlijsten. Over het algemeen zijn dwingende therapieën niet doeltreffend. Ondeskundige behandeling, in het bijzonder als het om dwingende therapieën gaat, kunnen de problemen verergeren. Belangrijk is dat de behandelaar ervaring heeft met behandeling van eetstoornissen.

Therapie

De behandeling verschilt van persoon tot persoon omdat de ziekte verschillende oorzaken kan hebben. Gedragstherapie, gezinstherapie, groepstherapie of een combinatie hiervan deze therapieën kunnen deel uitmaken van de behandeling. Meestal wordt een gedragstherapeutische behandeling (dit is een specifieke vorm van psychotherapie) toegepast: er wordt stapsgewijs geleerd om te gaan met stijgend gewicht door blootstelling aan de angstige situatie net zolang tot men er vertrouwd mee is.

Met behulp van cognitieve therapie leert men de verkeerde opvattingen over eigen gewicht en lichaam te veranderen.

Medicijnen

Soms kunnen medicijnen deel uitmaken van de behandeling. Er kunnen kalmeringsmiddelen worden voorgeschreven om de spanning te verminderen. Ook kunnen antidepressiva helpen bij ernstige depressiviteit.