Aften

Aften zijn pijnlijke zweertjes in de mond. Ze komen meestal voor de eerste keer voor op kinderleeftijd of tijdens de puberteit en komen nadien dikwijls terug. Ongeveer 20% van de bevolking heeft wel eens last van aften.

Symptomen van aften

Ronde of ovalen blaasjes of zweertjes in de mond:

  • Grijswitte plekjes
  • Rode, ontstoken rand
  • Vooral op de onderzijde van de tong, het wangslijmvlies, de mondbodem en de binnenzijde van de lip

Er bestaan kleine (minor) en de grote (major) aften. De kleine komen het vaakst voor en hebben een doorsnede van 3 à 4 mm. de grote zijn eerder zeldzaam en hebben een doorsnede van meer dan 1 cm.

Oorzaak aften

Wat aften precies veroorzaakt, is nog niet geweten. Wel zijn er een aantal factoren gekend die aften kunnen uitlokken. Bekende uitlokkende factoren zijn beschadiging van het mondslijmvlies, stress, hormonale schommelingen, enz.

Behandeling aften

Er zijn geen behandelingen die aften kunnen genezen, de meeste behandelingen zijn gericht op het verzachten van de pijn.  Meestal worden aften behandeld met lokale, pijnverzachtende middeltjes waarmee je de aften moet aanstippen.  Verder worden ook ontsmettende mondspoelingen vaak gebruikt. Om de pijn te verzachten kan je ook een gewone pijnstiller als paracetamol nemen.

Voorkomen

Als je vaak aften hebt, probeer dan eens te weten te komen wat de uitlokkende factor zou kunnen zijn en die aan te pakken. Stress, voeding en mondhygiëne zijn uitlokkende factoren die vaak voorkomen.

Lees meer over: aften , behandeling aften , mond , pijn , stress , zweertjes