ADHD

Er worden tegenwoordig steeds meer gevallen van ADHD gesignaleerd. Dit is misschien niet alleen te wijten aan de verbeteringen in de medische technologie, maar ook aan de medicalisering van onze maatschappij. Iedereen die van de norm afwijkt, krijgt vandaag de dag nogal snel een diagnose op zijn of haar voorhoofd geplakt. Ouders zijn snel ongerust en achterdochtig omdat hun kind te hevig of te traag zou zijn. Maar iedereen is nu eenmaal anders en er zijn nu eenmaal erg actieve en erg rustige kinderen.

In sommige gevallen is er wel sprake van een gedragsstoornis. Een van de meest voorkomende stoornissen is ADHD.

Wat is ADHD?

ADHD is een Engelstalig letterwoord dat staat voor “Attention Deficit Hyperactivity Disorder”. De stoornis groepeert dus twee vormen gedrag: enerzijds een tekort aan aandacht, anderzijds hyperactiviteit. Mensen met ADHD zijn hyperactief, impulsief en onoplettend. Door hun korte aandachtstermijn zijn ze rusteloos en snel afgeleid.

Kinderen vertonen natuurlijk een gedrag dat neigt naar het gedrag dat door ADHD veroorzaakt wordt. Zoals je hierboven las, mag je het gedrag van een “actief” kind dus niet verwarren met ADHD. De diagnose van ADHD kan pas volgen nadat het kind beantwoordt aan een bepaald aantal criteria. Bij volwassenen is de stoornis moeilijker vast te stellen, omdat er geen criteria vastliggen om hun gedrag aan te toetsen.

Veel mensen met ADHD lijden ook aan andere problemen, zoals leermoeilijkheden en slaapstoornissen. ADHD heeft echter geen invloed op de intelligentie van de persoon in kwestie.

Hoe vaak komt ADHD voor?

Het gaat om de meest frequente gedragsstoornis. Vele tienduizenden kinderen in België en Nederland leven met ADHD. Wereldwijd schat men dat zo’n twee percent van de volwassenen ADHD hebben. De symptomen steken al op een vroege leeftijd de kop op, en worden duidelijker wanneer het kind moet reageren op een nieuwe omgeving of veranderde omstandigheden, zoals de eerste schooldag. De diagnose wordt doorgaans gesteld tussen drie en zeven jaar, hoewel het soms pas veel later ontdekt wordt. Jongens worden vaker met ADHD gediagnosticeerd dan meisjes.

Hoe behandel je ADHD?

Er bestaat geen afdoend geneesmiddel voor ADHD, maar de stoornis kan ook zonder medicatie behandeld worden. Het gaat hier dan om een combinatie van psychologische, sociale en opvoedingskundige therapieën.