Werking van een windturbine

Een windturbine is de naam die gebruikt wordt voor het aanduiden van moderne windmolens. Windturbines staan in België en Nederland vaak in zogenaamde ‘windparken’ en worden meestal gebruikt om elektriciteit op te wekken. Dit wordt ook wel eens groene stroom genoemd. 

In feite zijn windturbines niets meer of minder dan een systeem waarbij energie uit de lucht gehaald wordt en dan omgezet wordt in elektrische energie. Windturbines beschikken over een enorm facet aan technologische middelen. 

De totale hoogte van windturbines in Vlaanderen bedraagt ongeveer 140 meter: ongeveer 100 meter ashoogte en een wiekdiameter van 80 meter hoog. Ze hebben een vermogen van ongeveer 2 megawatt en leveren elektriciteit aan ongeveer 1100 tot 1400 gezinnen. Tegenwoordig worden echter ook turbines geïnstalleerd die over een groter vermogen beschikken. Die gaan dan tot ongeveer 3 megawatt.

Een windturbine bestaat uit de volgende grote onderdelen:

De mast

De mast zorgt ervoor dat wind hoog boven de grond benut kan worden. HIj bestaat meestal uit staal en/of beton. De mast kan een volle constructie zijn maar evenzeer een zogenaamde ‘vakwerkmast’ die te vergelijken valt met de pylonen die bij hoogspanningslijnen gebruikt worden.

De gondel

Deze draagt de wieken, staat bovenop de mast en bezit fundamentele onderdelen van de windturbine, zoals de elektrische generator. Met de generator wordt de wind omgezet naar elektriciteit. Vaak wordt de elektrische generator voorafgegaan door een tandwielkast. Dit is te vergelijken met de functie van versnellingen van fietsversnellingen. De tandwielkast zet de trage wiekbewegingen om in een snelle rotatie.

Vanboven op de gondel is de perfecte plek om weersituaties te meten. Op de gondel kunnen makkelijk windrichting, -snelheid en temperatuur gemeten worden. Deze gegevens worden bijgevolg doorgegeven en gebruikt in het automatisch sturingssysteem van de turbine. Eveneens bevinden er zich enkele veiligheidssystemen in de gondel zoals onder andere waarschuwingslampen voor de luchtvaart.

De wieken

Dit zijn de meest opvallende delen van de turbine. De wieken vangen de wind op en geven de energie door aan de elektrische apparatuur. Ze bestaan uit composietmateriaal waarbij glasvezel en koolstofvezel gebruikt worden. De automatische sturing zorgt ervoor dat de wieken steeds op de ideale positie in de wind worden geplaatst.