Voordelen van windenergie

Windenergie is bij uitstek duurzame energie. We kunnen altijd wind blijven gebruiken, zonder ons leefmilieu en de toekomstige generaties te belasten. Windenergie wordt eveneens al duizenden jaren gebruikt. De Egyptenaren, Perzen, Chinezen, Amerikanen,  … Noem maar op. Zij zagen allen de meerwaarde van windenergie. 

Als energiebron heeft wind heel wat voordelen, zeker in vergelijking met klassieke fossiele brandstoffen en met uranium, waaruit kernenergie gewonnen wordt. Dit zijn de voornaamste voordelen van windenergie: 

 • Wind is een onuitputtelijke energiebron, wereldwijd beschikbaar. En dat naar schatting nog minstens 4,5 miljard jaar.
 • Wind is gratis.
 • Hoe meer windenergie we opwekken, hoe minder we beperkt beschikbare energiebronnen zoals olie, gas, uranium of kolen aanspreken.
 • Bij de productie van windenergie wordt geen CO2 noch enige andere schadelijke stof uitgestoten. De productie brengt evenmin schadelijk of gevaarlijk afval met zich mee. 
 • Windenergie vermindert onze afhankelijkheid van de olie-, gas- of uraniumproducerende landen. 
 • Windenergie heeft geen bijwerkingen die resulteren in vervuiling.
 • Windenergie levert geen broeikasgassen.
 • Windparken hebben geen invloed op het terrein waarop ze geplaatst zijn. 
 • Windenergieproductie is relatief eenvoudig en goedkoop.
 • Windenergieproductie kan overal waar het waait opgewekt worden.
 • Windhulpbronnen zijn niet beperkt tot bepaalde landen, wat resulteert in minder politieke en/of gewapende confrontaties.