Vruchtbaarheidsproblemen bij mannen

Bij ongeveer 1/3 van de koppels met zwangerschapsproblemen, ligt de oorzaak bij de man. Er is bij mannen echter bijna nooit sprake van gehele onvruchtbaarheid, maar van verminderde vruchtbaarheid. Oorzaak hiervan is meestal een slechte kwaliteit van het sperma.

Kwaliteit van het sperma

Een slechte zaadkwaliteit is meestal een gevolg van een stoornis in de spermaproductie in de teelballen. Mogelijke oorzaken kunnen vroegere ontstekingen zijn, chemotherapie, de aanwezigheid van een varicocèle (een soort spatader),… Het kan ook voorkomen dat de zaadcellen volgens een zaadonderzoek in perfecte staat zijn, maar dat ze geen bevruchtend vermogen hebben. 

De oorzaak van dit probleem is tot op heden niet bekend. Soms zijn er in de spermacellen antistoffen aanwezig, waardoor het sperma zijn bewegend vermogen verliest. Deze antistoffen blokkeren namelijk het transport naar de eileider. Andere oorzaken van slechte spermakwaliteit kunnen overmatig gebruik van drugs, alcohol of sigaretten zijn. Tot slot kunnen ook erfelijke factoren aan de basis van vruchtbaarheidsproblemen liggen.

Hoeveelheid zaadcellen

Naast een goede spermakwaliteit, is het ook belangrijk dat er voldoende zaadcellen zijn. Bij een zaadlozing komen er gemiddeld 100 tot 200 miljoen zaadcellen vrij. Indien er per ml sperma minder dan 20 miljoen worden aangetroffen, wordt een man verminder vruchtbaar genoemd.

Beweeglijkheid van de zaadcellen

De beweeglijkheid zegt iets over de capaciteit van de zaadcellen om op eigen kracht naar de eicel te zwemmen. Deze is optimaal bij een temperatuur van 37°C. 'Normaal' is wanneer tenminste 50% van de zaadcellen beweegt, waarvan 25% goed.

Vorm van de zaadcellen

Bij elke man komen zaadcellen met een afwijkende vorm voor. Indien meer dan 70% afwijkt van een normale vorm, spreekt men van teratozoöspermie. Er is geen verband tussen teratozoöspermie van de vader en eventuele erfelijke afwijkingen bij het kind.