Symptomen uveïtis

Patiënten met uveïtis zien vaak minder goed. Ze zien wazig, en krijgen zwarte vlekjes of slierten in het gezichtsbeeld. Sommige patiënten kunnen licht niet goed meer verdragen. De inwendige oogontsteking kan plots beginnen met een pijnlijk rood oog, maar het gezicht kan ook geleidelijk aan verslechteren. Uveïtis kan in één oog voorkomen, afwisselend in een van beide ogen of in beide ogen tegelijk. Er bestaan drie verschillende vormen uveïtis:

 • uveïtis anterior: aan de voorkant
 • uveïtis intermedia: in het midden
 • uveïtis posterior: aan de achterkant

Soms is het moeilijk een onderscheid te maken. Er kan ook sprake zijn van een ontsteking in het hele oog (panuveïtis). Die drie soorten uveïtis ontwikkelen zich op een andere manier en moeten dus ook een verschillende behandeling krijgen. Alle vormen leiden tot een tijdelijke of blijvende vermindering van het gezichtsvermogen. Uveïtis kan op verschillende manieren verlopen. Het kan eenmalig optreden, maar het kan ook langdurig aanwezig zijn met afwisselend rustige perioden en perioden van oogontsteking.

Symptomen die vaak voorkomen zijn:

 • Rood oog
 • Pijn aan het oog
 • Gevoeligheid voor licht
 • Wazig zicht
 • Zwarte vlekken in je gezichtsveld
 • Verminderd zicht
 • De symptomen komen erg plots opzetten en verslechteren snel
 • De effecten zijn merkbaar in een oog of in beide ogen

Complicaties die zich kunnen voordoen bij een inwendige oogontsteking zijn staar, hoornvliesafwijkingen, netvliesschade en verhoogde oogboldruk. Een behandeling is dus absoluut noodzakelijk.

Lees meer over: ogen , oog , oogontsteking , uveïtis