Symptomen syndroom van Reye

Aanhoudend braken, agressie, hyperventilatie, ongewone slaperigheid, bewustzijnsverlies… Allen zijn ze symptomen van allerhande aandoeningen. Maar hoe kunnen we de verschijnselen van het syndroom van Reye onderscheiden van geheel andersoortige aandoeningen met gelijklopende symptomen?

Wanneer en bij wie kan het syndroom van Reye voorkomen?

Het syndroom van Reye treedt voornamelijk op bij kinderen onder de 15 jaar na een virale infectie zoals griep en waterpokken. Het is een zeldzame aandoening die allerlei schadelijke effecten kan teweegbrengen aan vele organen, en dan vooral bij hersenen en lever (hoewel ook het bloed aangetast kan worden). Na 3 tot 5 dagen volgend op een virale infectie beginnen de tekenen van het syndroom van Reye zich in de meeste gevallen te vertonen.

De 5 stadia van de symptomen

Bij kinderen onder de 2 jaar kunnen diarree en vlug ademhalen de eerste symptomen van het syndroom van Reye uitmaken. De eerste tekenen bij oudere kinderen en tieners zijn onder andere aanhoudend braken, nachtmerries, slapeloosheid en hoge koorts. De verschijnselen in de vier volgende fasen zijn evenwel veel ernstiger.

Tot een tweede stadium worden gerekend: hyperventilatie, bewusteloosheid, vette lever en hyperactieve reflexen. Mogelijk hersenoedeem en mogelijke coma bevinden zich in een derde stadium. Een vierde fase wordt gekenmerkt door verergerde coma, wijde pupillen met een minimale lichtrespons en minimale maar aanwezige leverdysfunctie. Diepe coma, toevallen, lusteloosheid, meervoudige orgaanstilstand en tenslotte de dood maken de vijfde en laatste fase uit.

Dokter of spoedafdeling?

Opdat het leven van je kind gered wordt is het belangrijk dat het syndroom van Reye in een vroeg stadium wordt opgemerkt. Wanneer je het vermoeden hebt dat je kind aan het syndroom lijdt omdat je bovenvernoemde symptomen hebt opgemerkt volgend op een virale infectie, is het noodzakelijk om zeer snel te handelen. Indien het vooral de tekenen van het eerste stadium betreft, maak dan snel een afspraak bij de huisdokter van het kind.

Indien echter het kind ernstigere symptomen van de latere stadia vertoont zoals bewusteloosheid, toevallen of stuiptrekkingen, aarzel dan niet en begeef je onmiddellijk naar de spoedafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Je moet je overigens geen zorgen maken over de besmettelijkheid van de aandoening, enkel de voorafgaande virale infectie is overdraagbaar.