Spanningspneumothorax

Een spanningspneumothorax is een volledige inzakking van de long. Deze komt voor wanneer lucht de pleuraholte binnenstroomt maar niet meer naar buiten kan.

Oorzaken spanningspneumothorax

Bij een gewone klaplong kan de lucht de pleuraholte gemakkelijk in- en uitstromen. Maar bij een spanningspneumothorax komt de lucht bij iedere ademhaling de holte binnen en blijft daar vervolgens zitten.

Als de hoeveelheid lucht in de pleuraholte groter wordt, wordt ook de druk in de holte steeds groter. De long zal daardoor inzakken en tegen de belangrijke organen in je borstholte duwen, zoals het hart, belangrijke bloedvaten en de luchtwegen. Zo wordt de andere long samengedrukt en de bloedstroom naar het hart belemmerd.

Dit kan lage bloeddruk, shock en zelfs de dood tot gevolg hebben.

Symptomen spanningspneumothorax

Plotse pijn in de borstkasKortademigheidGespannen borstkasVermoeidheidCyanose (Blauwachtige huidskleur wegens gebrek aan zuurstof)Snelle hartslagLage bloeddrukZwak gevoelHijgen

Behandeling

Als je symptomen vertoont van spanningspneumothorax, zoek dan onmiddellijk medische hulp. Ter behandeling van een spanningspneumothorax zal men eerst de lucht uit de borstholte verwijderen. Dat doet men door middel van een holle naald in de borstholte om zo de lucht te laten ontsnappen en de druk in de pleuraholte te verminderen. Als de patiënt buiten levensgevaar is, brengt men een drain aan om ervoor te zorgen dat de long volledig kan uitzetten.