Puberteit bij meisjes

Start van de puberteit

Het begin van de puberteit is voor ieder meisje anders. Algemeen kan gesteld worden dat tussen het 9de en 14de levensjaar de puberteit in gang treedt.

Wetenschappers zien een duidelijke tendens dat meisjes tegenwoordig steeds vroeger beginnen te puberen. Oorzaken hiervoor wijt men voornamelijk aan overgewicht bij de kinderen. Wanneer de puberteit al voor de leeftijd van 8 optreedt, of er op het 13de levensjaar nog geen enkele kenmerken van de puberteit in zicht zijn, is het raadzaam dit aan te kaarten bij de huisarts.

Lichamelijke veranderingen

De puberteit brengt heel wat lichamelijke verandering met zich mee. Wij zetten ze kort op een rijtje:

  • Borstgroei: het ontwikkelen van borsten is vaak het eerste teken van de puberteit. 
  • Menstruatie : de eerste menstruatie vindt plaats tussen 9 en 16 jaar. Over het algemeen kan je stellen dat zo’n 2 jaar na de ontwikkeling van borstgroei, de eerste menstruatie optreedt.
  • Ontwikkeling geslachtsorganen: de uitwendige geslachtsorganen veranderen en de binnenste schaamlippen worden groter. 
  • Lichaamsbeharing: tijdens de puberteit begint ook lichaamshaar te groeien: in de schaamstreek, onder de oksels en op de benen.
  • Verbreden van de heupen
  • Groeispurt: vooral voor de menstruatie treedt er een groeispurt op. Na de eerste menstruatie zal het meisje nog slechts enkele centimeters groeien.
  • Ontwikkeling zweetklieren: vanaf de puberteit kunnen meisjes meer gaan zweten, voornamelijk onder de oksels. Ook het gezicht is vaak vetter door een toename van de talgklieren. Dit kan op zijn beurt leiden tot acne.

Psychische veranderingen

Zoals reeds eerder vermeld, heeft de puberteit ook een effect op het geestelijk welzijn van het meisje. Vele meisjes in de puberteit kampen dan ook met stemmingswisselingen. Verder kan er een algemene toestand van somberheid of boosheid optreden. Vaak voelen ze zich niet begrepen door hun ouders, wat tot conflicten kan leiden.