Oorzaken buikgriep

Buikgriep is eigenlijk een overkoepelende naam voor alle maagdarmontstekingen en kan een bacteriële of virale oorsprong hebben. Er zijn veel verschillende virussen en bacteriën die buikgriep kunnen veroorzaken. Buikgriep is erg besmettelijk en verspreidt zich vaak op plaatsen waar veel mensen samen zitten, zoals scholen, kantoren en rusthuizen.Wat zijn de belangrijkste oorzaken van buikgriep?

Virussen

Buikgriep wordt meestal door een virus veroorzaakt. Er zijn heel wat verschillende virussen die buikgriep kunnen veroorzaken, maar rotavirussen en norovirussen zijn verantwoordelijk voor de meeste gevallen van buikgriep. De infectie wordt vaak overgedragen via de handen. Wie iets aanraakt waarop virussen zitten en dan zijn hand naar zijn mond brengt, heeft prijs. In de winter is er vaak sprake van een echte epidemie.

Rotavirus

Dit virus treft vooral baby’s en kinderen. Zij ontwikkelen bij het oplopen van dit virus gemakkelijk buikgriep omdat ze nog niet genoeg immuniteit opgebouwd hebben. De diarree gaat bij kinderen vaak gepaard met overgeven, soms ook met koorts. Kinderen geraken meestal besmet als ze hun handen of andere voorwerpen die besmet zijn met het virus in hun mond stoppen. Volwassenen die met het rotavirus besmet worden, ontwikkelen meestal geen symptomen, maar kunnen de ziekte wel verspreiden.

Norovirus

Dit virus treft zowel volwassenen als kinderen. Er bestaan veel verschillende types van het norovirus. Het virus veroorzaakt symptomen als diarree, misselijkheid, braken en spierpijn, hoofdpijn, vermoeidheid en lichte koorts. Norovirussen verspreiden zich vaak in kleine ruimtes. Na blootstelling aan het virus voel je je gemiddeld een tot vier dagen ziek. De meeste mensen voelen zich al na een dag of twee beter.

Bacteriën

Een buikgriep die veroorzaakt wordt door bacteriën is zeldzamer. Bacteriën die buikgriep kunnen veroorzaken, zijn onder meer salmonella, campylobacter, shigella en E. coli. Infectiebronnen kunnen bestaan uit besmet of bedorven voedsel zoals zuivelproducten, bakproducten, opnieuw opgewarmde vleesgerechten, vis en schaaldieren. Risicofactoren bestaan uit de consumptie van slecht bereid voedsel of besmet water en reizen naar landen met slechte sanitaire omstandigheden. Bacteriële buikgriep komt in onze streken niet zo vaak voor.

De symptomen van een bacteriële buikgriep zijn vaak iets heftiger. Vaak heeft de patiënt dan ook hoge koorts, veel diarree en soms zelfs bloed in de diarree.