Oorzaken bedplassen

Niemand weet precies wat bedplassen veroorzaakt, maar er zijn verschillende factoren die een rol kunnen spelen.

De grootte van de blaas

Het kan zijn dat de blaas te klein is doordat deze nog niet volledig is ontwikkeld. Hierdoor is de blaas niet sterk genoeg om de urine vast te houden, waardoor de blaas als het ware gaat overlopen en de urine vanzelf naar buiten komt. Eens de blaas volgroeid is zal het bedplassen verdwijnen.

Onmogelijkheid om een volle blaas te herkennen

Als de blaas vol zit, zenden de zenuwen in de blaas een signaal uit naar de hersenen. Soms “horen” de hersenen dit signaal niet, bv. wanneer een kind in een diepe slaap is. In dat geval zal je kind gewoon door blijven slapen en ledigt de blaas zichzelf.

Verstoring van de hormonen

Sommige bedplassertjes maken te weinig anti-diuretisch hormoon (ADH) aan. Dit hormoon zorgt ervoor dat het lichaam ’s nachts minder urine produceert dan overdag. Indien er problemen zijn bij de aanmaak van dit hormoon wordt de urineproductie ’s nachts niet afgeremd en kan dit bedplassen veroorzaken.

Psychologische en sociale factoren of stress

Gebeurtenissen die enorm wegen op een kind kunnen bedplassen in de hand werken. Zo kan de verwelkoming van een nieuw broertje of zusje, een verhuis, een nieuwe school of nieuw gezin (bij adoptie) bedplassen uitlokken.

Genetische factoren

Onderzoek heeft uitgewezen dat bedplassen erfelijk is. Indien één van de ouders een bedplassertje was, is de kans groot dat het kind dit ook zal zijn.

Infectie van de blaas, nieren of urinewegen

Een blaas- , nier- of urinewegeninfectie kan het moeilijk maken voor een kind om controle uit te oefenen over het urineren. Een ander symptoom van een infectie is dat je kind vaak moet plassen, waarbij accidentjes overdag niet onoverkoombaar zijn. Ook ervaart je kind vaak pijn bij het plassen.

Slaapapneu

Soms is bedplassen naast snurken, frequente oor- en sinusinfecties, keelpijn en slaperigheid overdag een teken van slaapapneu. Deze aandoening is vaak het gevolg van ontstoken of vergrote amandelen en zorgt ervoor dat de ademhaling tijdens de slaap wordt onderbroken.

Diabetes

Als je kind normaal gezien droog is ’s nachts en er geen stresserende gebeurtenissen plaats hebben gevonden dan kan het bedplassen een eerste teken van diabetes zijn. Andere symptomen voor deze ziekte zijn: grote hoeveelheden urine in een keer plassen, heel veel dorst hebben, moe zijn en gewicht verliezen ondanks een goede eetlust.

Chronische constipatie

Een gebrek aan regelmatige stoelgang kan leiden tot verminderde blaascapaciteit. Ook dit kan leiden tot bedplassen.

Lichamelijke afwijking

Bedplassen kan te wijten zijn aan een neurologische afwijking of aan een verstoring van de urinewegen. Dit komt echter slechts zelden voor.

Lees meer over: bedplassen , blaas , plassen , urine , urinewegen