Is klierkoorts besmettelijk?

Klierkoorts is heel besmettelijk. De ziekte wordt veroorzaakt door het Epstein-Barr-virus. Vaak wordt men er in de kinderjaren al mee besmet. Dan is het meestal zonder ernstige symptomen en met eerder vage klachten, waardoor de diagnose niet gesteld wordt. Kinderen waarbij de symptomen niet zichtbaar zijn, zijn wel besmettelijk voor andere mensen.

Ook volwassenen worden doorgaans niet besmet met het virus. Zij hebben vaak al immuniteit voor het virus opgebouwd doordat ze er al eerder mee in aanraking kwamen. Klierkoorts is het meest besmettelijk onder jongeren.

Hoe gebeurt de besmetting met klierkoorts?

Besmetting gebeurt meestal na contact met kleine speekseldruppels, vandaar dat de ziekte ook ‘kusjesziekte’ genoemd wordt. Natuurlijk kan je niet alleen door met iemand te kussen in contact komen met de speekseldruppels, dit kan ook gebeuren als iemand hoest of niest.

Kan ik meerdere keren besmet worden?

De meeste mensen worden vroeg of laat besmet met het virus (de meesten in de kindertijd). Normaal gezien krijg je het maar een keer in je leven.

Hoe lang ben je besmettelijk?

Iemand die de ziekte van Pfeiffer oploopt, kan zelfs tot 1 à 2 jaar na de besmeting nog besmette virusdeeltjes uitscheiden. Dat betekent niet dat je in paniek moet slaan, want de meeste volwassenen hebben het immers al gehad en bij kinderen gaat het doorgaans onopgemerkt voorbij.