Complicaties longkanker

Bij longkanker verspreiden kankercellen zich in de longen. Ze tasten de organen aan en veroorzaken complicaties. Deze complicaties kunnen variëren naargelang het stadium van ontwikkeling van de ziekte. Aanvankelijk kan een patiënt slechts last ondervinden van ongemakken zoals pijn en kortademigheid. Maar in haar uiterste ontwikkelingsstadium is de ziekte zeer dodelijk. Hieronder bespreken we de zes voornaamste complicaties van longkanker.

1. Pijn

Pijn lijkt een eerder algemene en vrij logische complicatie van kanker, maar je mag niet vergeten dat de eerste ontwikkelingsstadia van longkanker zich ongemerkt voltrekken, zonder merkbare symptomen. Wanneer er pijn optreedt, zit de ziekte al in een gevorderd stadium, waarbij zij verder uitzaait in de longen of reeds andere organen aantast.

De patiënt ervaart eerst een lichte pijn, die af en toe terug de kop opsteekt. Na een tijdje wordt ze echter heviger en zal ze meer constant aanwezig zijn.

2. Pleurale effusie

We spreken van pleurale effusie wanneer er zich in de borstholte abnormaal veel vocht ophoopt. Dit kan een reactie zijn op de kanker in de longen, of op de uitzaaiing van de kanker buiten de longen. Via een medische behandeling kan men de borstholte draineren en de kans op een nieuwe pleurale effusie verminderen.

3. Kortademigheid

Wanneer de longkanker de luchtwegen vernauwt, kan de patiënt last krijgen van kortademigheid. Ook de vochtophoping in de borstholte, die we hierboven besproken hebben, kan hetzelfde effect hebben, doordat de longen bij het inademen niet meer voldoende kunnen uitzetten. Zo wordt er te weinig zuurstof opgenomen, wat leidt tot het benauwde gevoel van kortademigheid.

4. Bloed ophoesten

De kankercellen kunnen bloedingen in de luchtwegen veroorzaken. Dat bloed komt dan vrij tijdens hoestreacties. Soms gaat het om een erg kleine hoeveelheid, maar het kan ook zeer ernstig zijn. Er bestaan medische behandelingen die de bloedingen in de luchtwegen onder controle kunnen houden.

5. Uitzaaiing

Een van de belangrijkste en gevaarlijkste complicaties van longkanker is uitzaaiing of metastasis, waarbij de kankercellen zich verspreiden en andere organen aantasten. Bij longkanker gaat het vaak om de andere long, de hersenen, de beenderen, de lever en de bijnieren. Hierdoor kan specifieke pijn optreden in het aangetaste orgaan.

6. Overlijden

De overlevingskansen van patiënten met longkanker liggen doorgaans zeer laag. De ziekte kent meestal een dodelijke afloop, zeker wanneer zij zich in een gevorderd stadium bevindt. Een vroege diagnose verhoogt dus je kansen om longkanker te overleven.