Complicaties klaplong

Zowel spontane als traumatische klaplongen kunnen een aantal complicaties tot gevolg hebben.

Terugkerende klaplong

Als je een klaplong gehad hebt, is het risico dat je er nog een krijgt groter. Meestal gebeurt dan binnen de twee jaar na je eerste pneumothorax. Als je een roker bent, kan stoppen met roken ertoe leiden dat je geen tweede pneumothorax krijgt.

Een spontane pneumothorax keert bij 20 à 30% van de mensen die geen longaandoeningen hebben terug, mensen met een longaandoening hebben 40 à 50% op een terugkerende pneumothorax.

Zuurstoftekort in het bloed (hypoxemie)

Een spanningspneumothorax zorgt ervoor dat een long volledig of bijna volledig in elkaar zakt. Daardoor krijg je minder lucht binnen en komt er minder zuurstof in je bloedstroom. Een gebrek aan zuurstof belemmert de basisfuncties van je lichaam. Een zwaar zuurstoftekort kan levensbedreigend zijn.

Respiratoire insufficiëntie

Respiratoire insufficiëntie is een zwaar tekort aan zuurstof of een teveel aan kooldioxide in het bloed. Als er een groot zuurstoftekort is, kan dat leiden tot hartritmestoornissen en bewusteloosheid. Een hoog koolstofgehalte in het bloed kan slaperigheid en verwardheid veroorzaken.

Hartstilstand

Bij een spanningspneumothorax wordt het hart naar de kant van de goede long geduwd. Dat kan de bloedstroom naar het hart belemmeren en ertoe leiden dat de hartfunctie plots stilvalt. Een hartsstilstand kan fataal zijn als hij niet onmiddellijk behandeld wordt.

Shock

Levensbedreigende toestand waarbij de bloeddruk zo laag is dat de vitale organen van het lichaam onvoldoende zuurstof en voedingsstoffen krijgen.