Chronische middenoorontsteking (lijmoor)

Een chronische middenoorontsteking of lijmoor is een ander soort oorontsteking dan een acute middenoorontsteking. De patiënt ervaart geen pijn, maar zijn oor scheidt wel vocht af. Een chronische middenoorontsteking wordt ook wel een lijmoor of chronische otitis media met effusie genoemd.

Symptomen chronische middenoorontsteking (lijmoor)

Patiënten met een chronische middenoorontsteking ervaren geen oorpijn, waardoor het vaak pas laat ontdekt wordt. De buis van Eustachius kan verstopt geraken, waardoor het middenoor zich met vocht vult.  Het dikke, slijmachtig vocht kan zich opstapelen achter het trommelvlies. Daarbij treedt ook gehoorverlies op.  Bij peuters kan dat leiden tot taalachterstand.

Oorzaak lijmoor

Chronische middenoorontsteking kan het gevolg zijn van een acute middenoorontsteking die nooit volledig genezen is, een eerdere trommelvliesperforatie of een chronische verstopping van de buis van Eustachius (door allergie, oorletsel of zwelling van de neusamandelen, etc.). Daardoor kan de afscheiding uit de neus en de keel terugvloeien naar het middenoor. Een grote risicofactor is passief roken, zoals bijvoorbeeld het geval is bij een kind wiens ouders binnenshuis roken.

Behandeling

Een chronische middenoorontsteking is niet ernstig en verdwijnt na een paar maanden vanzelf. Als er sprake is van een bacteriële infectie,   krijgt de patiënt antibiotica toegediend.  Soms is een operatie waarbij de adenoïden of neusamandelen verwijderd worden aangewezen. Een operatie om het trommelvlies te herstellen kan verdere infecties voorkomen.

Bij  kinderen die last blijven hebben van een lijmoor wordt vaak gekozen voor een ingreep waarbij een plastic buisje, een trommelvliesbuisje genoemd, in het trommelvlies wordt ingebracht. Op die manier kan er lucht in het middenoor komen, zodat dit uitdroogt.

Complicaties

Mogelijke complicaties van chronische middenoorontsteking zijn aangezichtsverlamming, gehoorverlies, cholesteatoom, meningitis, binnenoorontsteking en mastoïditis (ontsteking van het bot achter het oor).