Wachttijd voor sleutel-op-de-deur-woning

Na lang aarzelen en twijfelen heb je eindelijk je gedroomde bouwvergunning in handen. Dan wil je natuurlijk niets liever dan dat je huis zo snel mogelijk af is. Hieronder geven we een realistische schatting van de wachttijd voor een sleutel-op-de-deur-woning.

De basis leggen

In eerste instantie moet de woning uitgezet worden. Dit zal een werkdag in beslag nemen. Vervolgens beginnen de grondwerken en funderingswerken. We denken dan aan het afgraven van de teelaarde, het uitgraven van de kelder of de funderingssleuven. Een kruipkelder zal ongeveer 5 werkdagen in beslag nemen, een fundering in volle grond 3 dagen. Wanneer je ook een kelder aan je huis wilt zal het metselwerk hieraan 10 à 15 werkdagen vragen. Vervolgens zullen de rioleringswerken nog twee werkdagen in beslag nemen.

De opbouw van het huis

De metselwerken van de woning zullen de meeste tijd in beslag nemen. Om de binnenmuren te leggen, te isoleren en vervolgens de buitenmuren te plaatsen kan je al snel 30 tot 40 werkdagen rekenen. Eens dit gedaan is moet het dak nog gezet worden. Het nodige timmerwerk en de dakbeddeking zal 5 à 8 werkdagen in beslag nemen. Dan komt nog de plaatsing van het buitenschrijnwerk, dat na de opmeting binnen de 6 à 8 weken geleverd moet zijn.

Binnenwerken

Eens de grote structuur in orde is moet in het huis zelf vanzelfsprekend ook nog heel wat gebeuren. Dan denken we in de eerste plaats aan de elektrische installatie, die 4 tot 5 werkdagen duurt. Vervolgens is er ook nog het sanitair (3 werkdagen), de verwarming (3 werkdagen) en de pleisterwerken (10 tot 15 werkdagen). Professionals zijn ook wel even zoet met de vloerbedekking (dekvloer, isolatie, afwerking), met name 10 tot 12 werkdagen. Na het binnenschrijnwerk (2 dagen) beginnen we aan het afsluitende werk. Met de installatie van de keuken (die na opmeting na 6 tot 8 weken geleverd wordt) en de installatie van de badkamer zijn we weer drie werkdagen verder.

Werk van lange adem

De bouwtijd lijkt dus wel te overzien, maar houd er rekening mee dat de verschillende fases niet steeds meteen na elkaar volgen. Bovendien is vertraging steeds mogelijk, bijvoorbeeld door veranderlijke weersomstandigheden of het bouwverlof. Ga dus uit van een gemiddelde looptijd van 6 tot 7 maanden eer je woning klaar is.