De wijziging/uitbreiding van je zonnepanelen

Het kan voorkomen dat je na verloop van tijd, bijvoorbeeld door verbouwingen aan het huis of gewoon door de positieve ervaringen, besluit om je fotovoltaïsche systeem, oftewel de installatie van zonnepanelen wilt wijzigen. Meestal spreken we dan over een uitbreiding van de PV-installatie. Er zijn verschillende mogelijkheden. Wat voor jou geschikt of mogelijk is, wordt bepaald door het al dan niet veranderen van de minimumsteun sinds de ingebruikname van de oorspronkelijke installatie.

Als de minimumsteun niet gewijzigd is…

Dat wilt zeggen dat je de installatie hetzelfde jaar van de oorspronkelijke ingebruikname nog uitbreidt. In dit geval heb je geen nieuwe meter en geen nieuwe AREI-keuring nodig.

Als het technisch mogelijk is om de opbrengst van de uitbreiding door dezelfde productiemeter te laten registreren, is het niet nodig om een bijkomende productiemeter te laten plaatsen. Het is dan mogelijk om na het installeren van extra zonnepanelen de opbrengst van de volledige installatie door de bestaande meter te laten registreren.Je dient de uitbreiding bij de VREG aan te vragen- dat kan ook via hun website.

Een nieuwe AREI-keuring (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) nodig als je extra zonnepanelen plaats zonder dat je een bijkomende omvormer installeert. Plaats je wel nieuwe omvormers, dan dien je wel een nieuwe AREI-keuring aan te vragen. 

Als de minimumsteun wel gewijzigd is…

Als je het PV-systeem wilt uitbreiden in een ander jaar dan de oorspronkelijke installatie, is de minimumsteun gewijzigd en die je een nieuwe meter te plaatsen en heb je tevens altijd een nieuwe AREI-keuring nodig.Omdat de minimumsteun gewijzigd is, moet de opbrengst van de nieuwe zonnepanelen apart van de opbrengst van de bestaande panelen geregistreerd worden. Daarbij moet er altijd een nieuwe omvormer geplaatst worden.

Ook in dit geval dien je de uitbreiding bij de VREG aan te vragen. 

Een nieuwe keuring van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties is in dit geval zonder uitzondering nodig.