De kracht van een stevige handdruk

Het belangrijkst bij een eerste ontmoeting? Juist ja, een goede eerste indruk. Volgens kenners draagt een positieve eerste indruk er in grote mate toe bij dat er een evenwichtige relatie tussen de partijen ontstaat. De bekende uitdrukking ā€œJe krijgt nooit een tweede kans voor een eerste indrukā€ slaat de nagel op de kop. Je kan dus beter zorg besteden aan de indruk die je nalaat. Een goed begin is te starten met een geslaagde handdruk. 

Maar hoe geef je nu een goede handdruk? Handdrukexperts zijn het er over eens dat een geslaagde handdruk een handdruk is die vrij stevig is en die gegeven wordt door een persoon met een gebogen, geen stijve, arm. Bovendien neemt men bij het geven van een handdruk best de hele hand en niet slechts de vingertoppen vast. Tot slot is ook de timing ervan belangrijk. Een geslaagde handdruk duurt namelijk niet te lang, maar ook niet te kort. 

Stevig

Een slap, koud en klam handje wordt door iedereen als onprettig ervaren. Vaak gaat men ervan uit dat een persoon die een dergelijke slappe handdruk geeft, in feite een slappe persoonlijkheid heeft. Toch is het geven van een zogenaamde ā€˜verbrijzelende handdrukā€™ geen betere optie. De handgever knijpt dan te hard, wat voor de ontvanger een pijnlijke zaak is. Beter is het geven van een stevige handdruk: de gulden middenweg tussen de slappe hand en de verbrijzelende handdruk. Een stevige handdruk wordt geassocieerd met zelfvertrouwen en betrouwbaarheid en zal bijgevolg leiden tot succes. 

Gebogen arm

Wanneer de handgever een handdruk geeft met een stijve, ongebogen arm wijst dit meestal op dominantie. De handgever houdt de persoon hiermee letterlijk buiten zijn intieme zone. De intieme zone of persoonlijke ruimte is gelijk aan de lengte van de gebogen voorarm met de elleboog tegen het lichaam leunend. Deze ruimte is het meest persoonlijk en is enkel toegankelijk voor personen waarmee de persoon in kwestie een erg goede relatie heeft. Het geven van een handdruk met stijve arm dwingt de partner dus in een onderworpen positie. Hij krijgt met andere woorden de boodschap dat hij (nog) niet wordt toegelaten in de persoonlijke ruimte van de handgever. 

Hele hand

Een goede handdruk is ook het geven van de hele hand en niet, zoals sommigen wel eens doen, louter de vingertoppen. Wanneer enkel de vingertoppen worden ā€˜aangebodenā€™ is het namelijk zeer moeilijk voor de ontvanger om de hand te grijpen en een stevige handdruk achter te laten. In feite wijst dit op een gebrek aan zelfvertrouwen. Zo zal ook de ontvanger het interpreteren. 

Niet te lang, niet te kort

Tot slot is ook timing van belang. Je kan bovenstaande regels perfect toepassen, maar toch een onprettige sfeer veroorzaken door de hand te lang of te kort vast te houden. Over het algemeen gaat men ervan uit dat de ideale handdruk ongeveer drie seconden duurt. 

Lees meer over: hand , hand geven , handdruk , zelfvertrouwen