Complicaties roodvonk

Complicaties bij roodvonk zijn erg zeldzaam. Toch zijn er een aantal complicaties mogelijk, vooral wanneer de ziekte niet behandeld werd met antibiotica.

Reuma-koorts

Reuma-koorts is een ontstekingsziekte die het hart, de gewrichten, de huid en het zenuwstelsel kan treffen. Effecten op lange termijn van deze ziekte kunnen bestaan uit schade aan de hartkleppen of andere hartaandoeningen en chorea van Sydenham (een syndroom dat leidt tot emotionele schommelingen, zwakke spieren en snelle, ongecontroleerde bewegingen van de handen, de voeten en het gezicht).

Post-streptokokken-glomerulonefritis

Post-streptokokken-glomerulonefritis is een infectie van de nieren die het gevolg is van bepaalde bijproducten van een infectie met streptokokken. Deze aandoening kan uitmonden in nierziekten op lange termijn.

PANDAS

PANDAS staat voor Pediatrische Auto-immune Neuro-psychiatrische Afwijkingen Verbonden aan Streptokokken. Uit onderzoek is gebleken dat de streptokokkenbacteriën de symptomen van kinderen met bepaalde aandoeningen kunnen verergeren, waaronder het syndroom van Gilles de la Tourette, ADFHD en obsessief-compulsieve stoornis.

Andere complicaties

Andere, zeldzame complicaties die kunnen voortkomen uit onbehandelde roodvonk zijn:

  • Bacteriële infectie van het bloed (bacteremia)
  • Middenoorontsteking
  • Hersenvliesontsteking
  • Mastoïditis (infectie van het bot achter het oor)
  • Endocarditis (infectie van de hartkleppen)
  • Longontsteking
  • Sinusitis
  • Artritis
  • Abces in de keel
  • Huidinfecties