Behandeling agorafobie

Mensen met agorafobie vermijden bedreigende plekken en situaties. Ze zorgen ervoor dat er geen angsten kunnen ontstaan. Dit heeft een impact op zowel het persoonlijke, sociale en professionele leven. Deze mensen zoeken best professionele hulp, want anders kan pleinvrees jaren aanslepen.

Welke opties zijn er om agorafobie te behandelen?

Psychologische therapie

Er zijn verschillende mogelijkheden om pleinvrees te behandelen. Psychologische therapie is één van de meest voorkomende behandelingen. Onder deze noemer vallen gedragstherapie, cognitieve therapie, desensitisatie, relatietherapie en systeemtherapie.

Gedragstherapie

Om mensen met pleinvrees op een meer gewenste manier te laten functioneren, wordt ongewenst gedrag afgeleerd en nieuw gedrag aangeleerd. Angst en aangename, prettige emoties en ervaringen sluiten elkaar uit. Door angstgevoelens te vervangen door aangename gemoedstoestanden, kan iemand van agorafobie afkomen.

Cognitieve therapie

Bij de cognitieve therapie is het belangrijkste doel het aanleren van niet-rampzalige gevoelens en gedachten. De persoon die aan agorafobie lijdt, moet proberen een andere interpretatie te geven aan de uitlokkers van zijn angsten en zijn paniekaanvallen. Een handig hulpmiddel hierbij is het bijhouden van een dagboek.

Desensitisatie

In situaties die beangstigend zijn voor iemand met pleinvrees, treden heel veel prikkels op. Via desensitisatie leert de therapeut de cliënt om minder gevoelig te zijn voor zulke prikkels. 

Relatietherapie

Het is mogelijk dat de cliënt samen in therapie gaat met zijn of haar partner. Dit gebeurt wanneer de partner ook een aandeel heeft in het instandhouden van de fobie. Bepaalde aspecten van de relatie zullen dan moeten wijzigen om de fobie te laten verdwijnen. Aan deze aspecten wordt gewerkt tijdens de therapiesessie. 

Systeemtherapie

Soms kan het aangeraden zijn om het hele gezin therapie te laten volgen. Dit is vooral aangewezen als het hele gezin ervoor zorgt dat de fobie in stand wordt gehouden. 

Exposuretherapie

Bij deze vorm van therapie wordt de persoon met pleinvrees blootgesteld aan de plek of situatie die hij vreest. Er worden relaxatietechnieken gebruikt om de angsten te verminderen. 

Geneesmiddelen 

Een andere optie om pleinvrees te behandelen, zijn geneesmiddelen. Antidepressiva en beta-blokkers worden het meeste gebruikt. Toch wordt het gebruik hiervan tot een minimum beperkt, om ongewenste bijwerkingen te vermijden. Raadpleeg altijd een arts vooraleer je een geneesmiddel inneemt.